Ana Menü
      Dernek Yönetim Kurulu

      Dernek Tüzüğü

      Pjod Hakkında

      JPOG

   Haberler
• 15. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 
16 Nisan 2011
Antalya

• 20. ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ  
14-17 HAZİRAN 2011 
www.apg2011.org

• 12th European Congress of Psychology  İstanbul,2011
04/08 July
www.ecp2011.org

• 7th İnternational Congress of Cognitive Psychotherapy 
June2-5, 2011 İstanbul 
www.iccp2011.com

•  19th International Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting. 
25-29 May,2011Istanbul
http://www.ipps2011.org/ 

• 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 
23-25 Nisan 2011
Ankara

• 13. Ulusal Perinatoloji Kongresi&43rd International Meeting of Gestosis Organisation
13-16Nisan2011, İstanbul
http://www.perinatoloji2011.org/ 

• AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology. 
April 6-10, 2011, Swiss Hotel, Istanbul
www.tsge2011.org 

kongre listesi için tıklayınız...

 
Derneğimize Hoş Geldiniz
 

7th Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology & DGPFG’s 42nd Annual Conference-May 2013


Derneğimiz, kadın ve erkeklerde üreme ve ilgili konulardaki psikolojik sorunların daha iyi anlaşılmasını ve uygun tedavilerin seçilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Derneğin amacı fiziksel ve psikolojik bakımın gelişmesinin bu alanda çalışan klinisyenler tarafından yapılmasını teşvik etmektir. Bu alandaki araştırma ve yayınları destekleyerek, bilgilendirme için atölyeler ve eğitim toplantıları düzenlemekteyiz.

İlgi alanlarımız;

·         Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem,

·         Fertilite, kısırlık ve düşüklerle ilgili konular,

·         Adet kanamaları, korunma, pelvik ağrıları, vulva ağrıları, cinsel morbidite, cerrahi müdahaleler, menopoz gibi hususların neden olabileceği psikolojik sorunlar,

·         Doğum kusurları, ölü doğumlar,  tecavüz sonrasında obstetrik ve jinekolojik sekel ve maddelerin yanlış kullanımı konularında iletişimin sağlanması ve nasıl başa çıkılacağı,

·         Erkeklerde kısırlık, cinsel sağlık,

·         Yukarıda belirtilen durumlarla ilgili endişe(anksiyete), beden imajı, depresyon ve travma sonrası stres ve bunun gibi ruhsal bozuklukların içerdiği psikosomatik yaklaşımlardır.

Amacımıza aşağıda gösterilenleri uygulayarak ulaşmayı hedeflemekteyiz.:
  • Uluslararası Psikosomatik Obstetrik ve Jinekoloji Derneği ve benzer amaçlı çalışmaları
    bulunan diğer derneklerle yakın işbirliği içinde olmak,

  • Üyelere yaptıkları araştırma ve çalışmaların neticelerini sunmalarına imkân sağlamak için en
    az bir tane olmak üzere yıllık toplantılar düzenlemek,

  • Psikosomatik problemler konusundaki araştırmaların geliştirilmesini etkin bir şekilde teşvik etmek,

  • Derneğin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki çalışmaları ile ilgili bilgileri sunacak bildiri mektupları hazırlamak,

  • Obstetrik, Jinekoloji ve Androloji’de  psikoterapi ve danışmanlığın rolünün anlaşılmasının sağlanması için üyeleri teşvik etmek ve imkanlar sağlamak,

  • Kadın ve erkekte üreme ve ilgili konulardaki psikolojik problemler hakkında halkı bilgilendirmek yolu ile doğru tedavi yöntemlerini seçerek uygunsuz tıbbi ve cerrahi müdahaleleri en aza indirgemektir.


 Copyright  PJOD Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetrik Derneği. Tüm hakları Saklıdır.
A58 Acarkent  Beykoz   
info@pjod.org